Какие нужны документы для подачи заявления в суд о разводе – Список документов на развод в 2018 году: для развода в судебном порядке при наличии несовершеннолетних детей, перечень необходимых документов для расторжения брака через ЗАГС, порядок подачи

Содержание

Куда нужно подать заявление о разводе и какие нужны документы?

Причины, по которым семья распадается, у каждого свои. Но алгоритмов развода немного.

Статья поможет разобраться, по какой процедуре разведут вашу пару и определит какие документы нужны для подачи заявления на развод.

Куда нужно подать заявление о разводе?

Статья 105 СК Украины определяет, что брак может быть расторгнутым в РАГСЕ или суде.

Стаття 105 СК України. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

 1. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього Кодексу.
 2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу.
 3. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.
Спор о разделе имущества не помешает оформить развод в ЗАГСе или суде. Судебные разбирательства по поводу деления собственности супруги могут вести после развода.

Когда надо подавать в РАГС?

Супруги, не имеющие детей, могут развестись по обоюдному желанию в органах регистрации (106 СК Украины) при подаче заявления. Также совершеннолетние дети не станут причиной для отказа в разводе через ЗАГС.

Стаття 106 СК України. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

 1. Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

  Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

 2. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.
 3. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Статьей 107 Семейного кодекса Украины предоставляется возможность развестись в ЗАГСе по желанию одного супруга.

Однако, это возможно только если второй супруг признан:

 • недееспособным лицом;
 • безвестно пропавшим.

Стаття 107 СК України. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя

 1. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:
  • визнаний безвісно відсутнім;
  • визнаний недієздатним.
 2. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Муж и жена идут в ЗАГС по их месту проживания.

Случаи расторжения брака через суд

Исключительно в судебном порядке разводятся супруги, если:

В первом случае супруги, руководствуясь пунктами статьи 109 СК Украины, подают в суд заявление от имени обоих, а во втором, согласно статье 110 этого же кодекса, – иск о разводе.

Стаття 109 СК України. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

 1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.
 2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
 3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.
 4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Стаття 110 СК України. Право на пред’явлення позову про розірвання шлюбу

 1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.
 2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини.
 3. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.
 4. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.
 5. Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.

Выясним, в какой суд следует обратиться:

 • супруги подают совместное заявление в суд по прописке одного из них;
 • желающий развестись супруг подает иск в суд по месту регистрации ответчика (второго супруга).

Какие документы нужны для подачи заявления на развод в РАГСе?

Ранее мы говорили о необходимых документах для развода через ЗАГС. Повторим кратко. Направляясь в ЗАГС, чтобы зарегистрировать развод, муж и жена должны иметь при себе следующие документы:

 1. Паспорт.
 2. Оригинал свидетельства о браке.
 3. Чек об оплаченной госпошлине.
Если ваш случай подходит под описанное в статье 107 СК Украины, тогда к вышеуказанному списку добавляется решение суда о признании лица безвестно пропавшим или недееспособным.

Заявление на развод формирует на основании поданных документов и выдает для проверки супругам специалист ЗАГСа.

Иногда в заявлении указывают следующее

:

 • супруг, который по уважительной причине не сможет быть в ЗАГСе в день регистрации развода, подписывается под тем, что не против проведения этой процедуры без него;
 • один из супругов может попросить вернуть добрачную фамилию.

Что нужно чтобы подать на развод через суд?

Для суда супруги собирают несколько больше документов, чем для развода в ЗАГСе. Также сложнее составить исковое заявление на развод. В иске указывают факты, аргументирующие развод. По возможности эти аргументы нужно доказать документально.

Супругам не обязательно участвовать в рассмотрении дела о разводе, на это можно уполномочить третье лицо. К собранному пакету документов в этом случае добавляют
доверенность на представителя в суде
.

Перечень документов для расторжения брака при согласии

Супруги, имеющие детей, подают в суд такие документы:

 1. Совместное заявление о разводе.
 2. Свидетельство о браке (оригинал).
 3. Паспорта и идентификационные номера (копии страниц).
 4. Копии свидетельства о рождении.
 5. Соглашение о проживании детей и участии родителя, который живет отдельно, в их воспитании и обеспечении.
 6. Нотариально заверенный договор о выплате пособия на ребенка.
 7. Квитанция об оплате судебного сбора.
  Узнать сколько стоит судебный сбор и как его оплатить онлайн можно в этой статье.

Заявление о разводе строится на том, что между супругами достигнута договоренность в вопросах воспитания и обеспечения ребенка, о чем свидетельствует составленный ими договор.

Супруги не обязаны указывать причины, по которым разводятся, поэтому документальное подтверждение описанных фактов в заявлении также не требуется.

Что необходимо для развода с мужем, если он против?

К иску супруг, который хочет развестись, прилагает такой же список документов, как и при разводе по обоюдному согласию в суде. О том как составить исковое заявление мы ранее писали в этой статье.

Не подается только договор о воспитании, проживании и выплате алиментов на детей.

Истец добавляет еще копии всех документов и иска, которые он отправил ответчику. Также он может приложить документы, подтверждающие указанные в иске причины для развода, если таковы имеются.

Если речь идет о споре, с кем будут постоянно жить дети после развода, то рекомендуется добавлять документальное подтверждение того, что детей лучше оставить с истцом. После решения суда недовольный супруг может обжаловать постановление и отсудить ребенка.

Больше информации о документах и доказательствах для развода исключительно через органы судебной власти можно узнать, прочитав другой наш материал.

Заключение

Для того чтобы оформить развод недостаточно предъявить в суде или ЗАГСе паспорт. Но все же перечень обязательных документов не такой и многочисленный. Дополнительные документы супруги прилагают на свое усмотрение, или если это требует сделать их ситуация.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и группу Fb, если хотите получить достоверную информацию в правовых вопросах.

moi-prava.com

Какие документы нужны для развода через суд и загс? — журнал «Рутвет»

Оглавление:

 1. Как развестись через загс: документы?
 2. Как развестись через суд: причины, документы и особенности 
 3. Что осложняет бракоразводный процесс
 4. Развод: сколько он длится?

Решение развестись всегда принимается супругами болезненно, но иногда это единственно правильный выход, если жить вместе становится невозможно. Но чтобы оформить все официально, нужно узнать, какие нужны документы для развода и обратиться в соответствующий орган.

Если решение о разводе обоюдное, то есть у обоих супругов нет претензий друг к другу и нет несовершеннолетних детей, супруг отбывает наказание в местах лишения свободы, признан недееспособным или числится без вести пропавшим, то достаточно обратиться в отделение загса.

Возможно, вам будет интересно:

Как развестись через загс: документы?

Перед тем, как узнавать, какие нужны документы для развода через загс, убедитесь, что сотрудники этого органа смогут вас развести. Для этого оба супруга должны явиться вместе и написать заявления. Если у мужа или жены явиться в указанное место и время не удается, то можно заверить заранее написанный документ у нотариуса и передать его со вторым супругом.

Что нужно обязательно указать в заявлении?

В этом документе обязательно указывается фамилия, имя, отчество, место и дату рождения, адрес по прописки и фактический, гражданство.

Данные о свидетельстве брака: номер, где и когда был заключен.

Фамилия, которая будет дана каждому из супругов. Мужчина оставляет свою, а женщина возвращает себе девичью, если при заключении брака она ее меняла.

К заявлению в обязательном порядке прикладывается копия паспорта обоих супругов, копия свидетельства о заключении брака, квитанции об оплате госпошлины каждой из разводящихся сторон. Не забудьте взять в загс не только копии, но и оригиналы документов.

После первого обращения в загс, необходимо придти повторно через месяц и получить свидетельства о разводе. В течение этих 30 дней супруги имеют право обратиться в отделение и забрать свое заявление.

Развод через загс – это достаточно простая процедура, ее можно выполнить даже, если у мужа и жены есть совместно нажитое имущество, но они заключили соглашение о его разделении. Но в этом случае полная ответственность за эту процедуру ложиться на разводящихся. Но эти случаи крайне редки, большинство все-таки, несмотря на сложность, решаются обратиться в суд.

Действуем правильно: как помириться с мужем? Как помириться с женой? Проверенные советы здесь.

Как развестись через суд: причины, документы и особенности 

Развод производится судом, если

 • один из супругов не является в органы загса для подачи заявления или отказывается разводиться;
 • если у супругов есть совместно нажитое имущество, которое необходимо поделить;
 • при наличии несовершеннолетних детей для определения их места жительства.

Судебное решение – это еще один способ развестись, он намного сложнее, проходит намного дольше, чем развод через загс. Заранее нужно узнать, какие документы нужны для развода через суд. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу (статье 132) для развода вам необходимо предоставить:

 • исковое заявление по определенной форме о разводе;
 • свидетельство о заключении брака и его копию;
 • квитанцию об оплате госпошлины;
 • копия свидетельства для передачи второй стороне;
 • документ, удостоверяющий личность и его копия;
 • документ или справка о прописке супругов и их детей, если они несовершеннолетние;
 • свидетельства о рождении всех детей, которые не достигли 18 лет;
 • все документы, которые могут подтвердить причину развода, которая обязательно указывается на заседании суда. Если она неуважительная, то суд может и отказать в разводе. Для этого можно к пакету документов приложить доказательства побоев, оскорблений, полученных от супруга, подтверждения супружеской неверности, медицинские справки о болезнях или зависимостях второго супруга.
 • обязательном порядке предоставить доверенность, на основании которой он действует.
Важно знать, какие документы нужны для развода, если есть ребенок до года или жена беременная. В этом случае для развода, помимо приведенного писка, понадобится письменное согласие или заявление женщины — без него ни при каких обстоятельствах суд не разведет супругов.

Но даже после того, как вы собрали полный пакет документов, приготовьтесь, что при различным обстоятельствам придется предоставлять суду и дополнительные. Обычно они требуются, если судебное рассмотрение осложняется некоторыми факторами.

Что осложняет бракоразводный процесс

Раздел имущества, особенно если супруги начинают делить все, вплоть до ложек и вилок или один из них не может принять условия другого.

Споры о месте жительстве детей, чаще суд выносит решение о том, чтобы несовершеннолетние дети жили с матерью, но иногда отец с этим не согласен. В этом случае процесс может затянуть и даже приобрести драматичный характер. Обе стороны могут вызывать свидетелей и даже подключить органы опеки. Многие родители путают понятия «определить место жительства» и «лишение родительских прав». Даже если участвуют сотрудники попечительского совета, то суд все равно выносит решение только о том, с кем будут жить дети, но не ограничивает права и обязанности другого родителя.

Взыскание алиментов с родителя, который не будет постоянно проживать с детьми. Обычно это фиксированная сумма, но могут быть приняты к рассмотрению и другие условия.

Если эти обстоятельства имеют место в суде, то дополнительно предоставьте следующие документы:

 • справка о доходах обоих супругов;
 • справка с места работы о том, что данный сотрудник у них числится;
 • копия трудовой книжки;
 • полная опись имущества и его оценка;
 • справка от независимого заемщика о стоимости домов, квартир, дач, которые находятся в собственности разводящихся супругов;
 • права собственности;
 • характеристики обоих супругов для определения места жительства детей;
 • осмотр компетентными органами жилищных условий и определение, в каких будет комфортнее ребенку.

Развод: сколько он длится?

 1. Если вы узнали, какие документы нужны для развода, если есть ребенок и совместно нажитое имущество, то, после сдачи всех бумаг в суд, придется подождать 30 дней, они даются так же, как и в загсе на раздумья, если супруги решат все-таки сохранить брак.
 2. В течение этого времени каждому и супругов по почте приходит повестка о рассмотрении дела с точной датой и времени, когда необходимо явиться. Вначале обсуждается вопрос о возможном примирении и причинах расторжения брака, а затем решаются вопросы, касающиеся места жительства детей, имущества, алиментов.
 3. Если муж и жена не имеют друг к другу претензий по этим вопросам, то они, чтобы ускорить процесс и решить все мирным путем, могут оформить соглашения, в котором прописать все эти пункты, суд в этом случае придаст им законную силу.
 4. Когда суд полностью рассмотрит все документы, он может принять решение об удовлетворении иска и расторжении брака, отклонить иск или отложить окончательное разбирательства на другую дату.
 5. Если суд принял решение о расторжении, то документ вступает в законную силу через 10 дней, в этот период каждый из супругов может оформить иск еще об одном рассмотрении дела.
С письменным решением суда через 10 дней необходимо обратиться в отделение загса и получить свидетельство о расторжении брака. Но после этого решение суда нужно обязательно сохранить, чтобы можно было при утере быстро и без проблем восстановить документ о разводе.

Развестись можно через загс или суд, какие собирать документы и куда обращаться, зависит от того, согласны ли оба супруга официально разорвать отношения, есть ли у них общие несовершеннолетние дети, нажитое в браке имущество и т.д. От этого и будет зависеть, какие документы понадобятся, насколько долго этот процесс будет длиться. Не спешите соглашаться на развод через отделение загс, ведь единственный документ, который вы после этого получите, —  свидетельство о расторжении брака, а финансовые вопросы придется решать самим, что не всегда можно сделать просто и быстро.

www.rutvet.ru

Какие документы нужны для того, чтобы подать на развод

 

Процедура юридического оформления разрыва супружеских отношений требует определённых формальностей. И ее длительность, как и документы необходимые для развода, будет зависеть от конкретной ситуации, а именно:

 

 • наличия обоюдного согласия супругов на расторжение брачных уз;
 • отсутствие имущественного спора;
 • наличие либо же отсутствие малолетних детей;
 • наличие подтверждающих документов по каждому из заявленных эпизодов;
 • есть ли брачный договор (контракт), готовы ли супруги идти на уступки и заключать мировое соглашение;
 • другие важные моменты.


От каждой из таких ситуаций будет зависеть, какие документы нужны для развода, а также насколько затянется этот процесс. Самый простой вариант разрыва отношений – через ЗАГС. В этом случае обязательным условием есть согласие сторон, отсутствие малолетних детей и имущественного спора.

Основные документы

 

При этом нужны такие документы для развода в ЗАГСе: заявление супругов, которое пишется на месте, свидетельство о браке, а также квитанция, подтверждающая, что вы оплатили госпошлину. Для заполнения заявлений потребуются паспорта. В дальнейшем их необходимо будет иметь при себе, когда будут проставлять отметки об аннулировании брака.

 


Для тех, кто имеет определенные законодательно льготы и интересуется, какие документы нужны для развода через ЗАГС, следует отметить, что здесь должно быть решение суда, которое набрало силы и подтверждающее, что ваша вторая половина признана недееспособной, либо отбывает тюремное заключение длительностью больше 3 лет.

 

Других случаев, позволяющих разорвать брачные узы без суда, законом не предусмотрено. Чтобы точно понять, какие документы нужны для развода без согласия супруга в таких случаях, целесообразно получить консультацию юриста.

Документы для предоставления в мировой суд


Если у сторон есть определенные разногласия, но они готовы к компромиссу, можно оформить развод через мировой суд. Документы для развода через мировой суд обязаны состоять из искового заявления с подробным перечнем требований, документов на детей, на имущество, квитанция об уплате госпошлины, справки из ЖЭКа (выписки с домовой книги), брачный контракт или договор, справки о доходах (когда требуется решить вопрос алиментов), другие важные бумаги.


Если стороны не присутствуют самостоятельно в суде, а поручили это дело своим адвокатам, потребуется предоставить оригиналы соответствующих доверенностей, подтверждающих предоставленные представителю полномочия, в том числе и подписи документов определённого характера. Полный перечень документов для развода может быть установлен на первом судебном заседании, когда уточняются исковые требования.

 


Как правило, когда уточнятся вопрос, какие документы нужны для подачи на развод, суд исходит из перечня первоначальных требований истца. Чем шире этот список, тем больше может понадобиться подтверждать. Следит отметить, что в большинстве случаев, если стороны не согласны идти на компромисс, рассмотрение дело в мировом суде может быть прекращено и оно переходит в обычный суд.


Главной задачей мирового суда является утверждение достигнутого сторонами компромиссного решения, выражающегося в мировом соглашении. Такой документ подается на утверждение суда и есть его неотъемлемой частью в будущем.

 

Здесь не стоит забывать, что документы для расторжения брака должны полностью подтверждать заявленное истцом право, а также соответствовать тому, что в дальнейшем будет обозначено в мировом соглашении. Если такого соответствия нет – это основание для пересмотра уже принятого решения и повторной судебной тяжбы.

Подготовка иска и других документов для судебного процесса


Теперь же немногого о том, какие документы необходимые для развода через суд. Ключевой из таких – иск, в котором нужно четко соблюсти все формальности в адресатах, обозначить требования, сослаться на подтверждающую базу и предоставить ее суду (изначально можно в копиях, но в дальнейшем, в процессе заседаний, суд может потребовать показать оригиналы, чтобы удостовериться в правдивости того, что вы предоставили для рассмотрения).

 


Документы на развод через суд (за исключением квитанции об уплате госпошлины, а также справок о зарплате для алиментов) не обязательно подавать в оригинале. В отдельных случаях истец может и не иметь таких документов, в силу того, что второй из супругов отказывается их ему предоставить. Здесь, перед тем как подать документы на развод, следует собрать максимальное количество возможной косвенной информации (например, узнать адрес проживания супруга, его место работы, где открыты счета в банке) с помощью которой в дальнейшем можно потребовать нужные вам справки по решению суда.


Ведь не всегда изначально может быть ясно, какие документы надо для развода на определенной его стадии. Часто бывает, что только в суде вскрываются отдельные факты личной жизни второго супруга (спрятанная недвижимость, счета в банках, дополнительный скрытый доход). И уже после этого наступает необходимость уточнения исковых требований, их дополнения либо расширения.

 

Поэтому не стоит нервничать, если не знаете наверняка, какие документы нужны чтобы подать на развод – в процессе судебного заседания, если всплывают новые факты, всегда можно дополнить свой иск. Да и в дальнейшем, если такое обнаруживается уже после закрытия дела, всегда есть возможность потребовать повторного пересмотра дела.


Для тех же, кто не знает, куда подавать документы на развод напоминаем, что подача исков осуществляется по месту регистрации или жительства ответчика. Исключение — для семей с детьми, инвалидов, лиц ухаживающих за больными родственниками.

      Если Вам необходима квалифицированная консультация применительно к Вашей ситуации — позвоните по телефону, указанному в верху страницы, либо отправьте вопрос через форму справа внизу экрана. Наш профильный юрист оперативно ответит и решит Вашу проблему!

 

 

Статьи по теме

advopravo.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *