Вихід на пенсію військовослужбовців по змішаному стажу – Об утверждении Положения об организации в Министерстве обороны Украины работы по исчислению выслуги лет для назначения пенсий военнослужащим и социального обеспечения лиц, уволенных с военной службы в Вооруженных Силах Украины, и членов их семей

Содержание

Пенсії за вислугу років військовослужбовцям: кому, коли і скільки

Пенсії військових є одним з видів спеціальних пенсій, що призначають і виплачують за окремим законом. Кому, в якому розмірі і на яких умовах виплачують пенсії за вислугу років на підставі Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб», з’ясовував Prostopravo.com.ua

Умови виплати

Насамперед, потрібно мати на увазі, що військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб» (надалі — Закон) пенсії за вислугу років призначають і виплачують після звільнення зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу до Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань та Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. За подальшого звільнення зі служби виплату пенсій здійснюють з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Не варто забувати і про те, що пенсіонеру може призначатися один з видів пенсій, на які він має право, за його вибором. Так, військовим пенсіонерам, за їхнім бажанням, може виплачуватися так звана «цивільна» пенсія на умовах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому для обчислення пенсії враховують всі види грошового забезпечення, які отримував пенсіонер перед звільненням зі служби.

Вік і строк вислуги, необхідний для призначення пенсії

Незалежно від віку за наявності вислуги 20 років і більше призначається пенсія:

 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом,
 • особам керівного і рядового складу органів внутрішніх справ України, особам керівного складу податкової міліції, особам керівного і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особам керівного і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
 • особам з-поміж військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
 • особам керівного і рядового складу державної пожежної охорони, особам керівного і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • громадянам інших держав з-поміж військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і, згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їхнє пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають.

Цим же категоріям пенсію за вислугу років призначають у разі досягнення 45-літнього віку, за загального страхового стажу 25 років, з них не менше 12 з половиною років стажу військової служби або служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України. Інвалідам війни пенсію на цих умовах призначають незалежно від віку.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом пенсію призначають при досягненні 45-літнього віку і за наявності у них вислуги 15 років, якщо вони звільняються з військової служби відповідно до Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей».

Розмір пенсії

Пенсії за вислугу років призначають у таких розмірах:

 1. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим прирівняним до них особам за вислугу 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком або станом здоров’я — 55% відповідних сум грошового забезпечення, за кожен рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення.
 2. Цим же категоріям, що мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України: за страховий стаж 25 років — 50% та за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення.
 3. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей» за вислугу 15 років — 40% відповідних сум грошового забезпечення зі збільшенням цього розміру на 2% за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше 50% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 90% відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і зараховані в установленому законом порядку до категорії 1 — 100%, до категорії 2 — 95%.

Мінімальний розмір пенсії колишнім військовослужбовцям встановлюють на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавки до пенсій військовим

Крім основної пенсії, Законом передбачені такі надбавки і допомоги, які виплачують додатково до пенсії:

 1. Надбавка непрацюючим пенсіонерам, які утримують непрацездатних членів сім’ї, — на кожного непрацездатного в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавку нараховують лише на тих членів родини, які не отримують пенсійні виплати з солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям.
 2. Державна соціальна допомога на догляд інвалідам I групи або самотнім пенсіонерам, які за висновком ЛКК потребують догляду, у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
 3. Надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, — у порядку і на умовах, передбачених ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» .
Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам

Відповідно до ст. 63 Закону всі військові пенсії підлягають перерахунку через зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, або через запровадження нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій.

Однак не секрет, що після 2008 р. уряд жодного разу не ухвалював рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, тому і пенсії військовослужбовцям не перераховувалися. Виправити цю ситуацію Кабінет Міністрів спробував Постановою від 23 квітня 2012 р. № 355 «Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Постанова передбачає поетапне підвищення військових пенсій: з 1 липня 2012 р. — на 11%, з 1 вересня 2012 р. — до 23% і з 1 січня 2013 р. — до 35%.

Звертаємо увагу на те, що таке підвищення нараховують лише на основний розмір пенсії (без урахування надбавок, допомоги тощо). Крім того, його максимальний розмір обмежений різницею між розміром грошового забезпечення станом на 1 січня 2012 р. і 1 січня 2008 р. Тож, залишається сподіватися, що надалі влада згадуватиме про пенсіонерів не лише напередодні чергових виборів.

Видео дня

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо!

Следить за успехами малыша можно на канале BasketBoy TV. Подписывайтесь!


ua.prostopravo.com.ua

Коли вихід на пенсію за змішаним стажу у військових?

Застосування підрахунку змішаного стажу при виході військовослужбовців на пенсію, можливо тільки після досягнення граничного віку, а це не раніше, ніж в 45 років і при обов’язковій наявності 25 років загального стажу, половина з яких повинна становити календарна (НЕ пільгова!) вислуга років.

У підрахунок змішаного трудового стажу включається календарна служба, трудовий цивільний стаж, а так само очна навчання в вищих та середніх навчальних закладах, для жінок ще й час по догляду за дитиною, до досягнення трирічного віку.

Торкаючись Вашого питання, то вихід на пенсію, як я вже написав раніше, буде тільки в 45 років. При цьому, якщо Ви прослужить цей час (ще 8 років), то календарна вислуга у Вас складе вже 8 + 8 = 16 років. Вам до 25 років загального стажу необхідно 9 років цивільного.

Але якщо у Вас навіть і не буде цих 9 років, то Ви в 45 років вже заробили військову пенсію, адже 16 років + 4 роки пільгового військового стажу, якраз складає 20 років, що досить для військової, чи не змішаної пенсії.

звичайно моя відповідь заснований саме на нині діючому законодавстві. Зарікатися, що буде через 8 років не беруся.

zkan.com.ua

Пенсия по смешанному стажу военнослужащих |

Общая сумма начислений для военнослужащих, включающая в себя военный и трудовой стаж, называется пенсией по смешанному стажу. Такой вид социальных выплат начисляется военнослужащим в тех случаях, когда при достижении ими возраста ухода со службы военный стаж оказывается меньше 20 лет.

Согласно действующему в стране законодательству, к категории военнослужащих относятся граждане, проходившие службу или работавшие в частях ВС, а так же в МЧС, ФСБ, внешней разведке, органах уголовно-исправительной системы и других военизированных подразделениях РФ. Понятие «военнослужащий» подробно раскрывается в ФЗ №76.

Начисление пенсии не зависит от возраста. Определяющим фактором является стаж военной службы, определённый в 20 лет.

Расчёт стажа службы военнослужащих имеет свой особый порядок. Один год участия в боевых действиях приравнивается к трём годам обычной службы. Три года в особых условиях принимаются в расчёте за четыре.

Послужить поводом для досрочного выхода на пенсию может ранение военнослужащего, повлекшее утрату здоровья. В случае гибели или смерти военнослужащего право на пенсионное обеспечение переходит к его вдове. Военнослужащие и сотрудники МВД могут увольняться со службы в возрасте 45 лет. В определении их пенсионного обеспечения может применяется расчёт смешанного стажа.

Что такое смешанный стаж

Не каждый военный достигнув возраста окончания службы, который определён в 45 лет, имеет 20 лет выслуги. Столько лет службы необходимо иметь для начисления военной пенсии. Военные, не имеющие такого стажа выслуги, могут рассчитывать при увольнении со службы на смешанную пенсию.

В расчёт, в таком случае, берётся общий трудовой стаж, который должен быть не менее 25 лет. В эти годы включается срок военной службы, который не может быть меньше двенадцати лет и шести месяцев.

У женщин-военнослужащих в стаж выслуги включается период нахождения их в отпуске по уходу за детьми и родам, если они были предоставлены в период прохождения военной службы. Не включается в выслугу военнослужащих их период обучения в военном училище. Начисление пенсии по смешанному стажу производится в соответствии с ФЗ №4468-1.

Обязательное условие для назначения смешанной пенсии — достижение возраста 45 лет. Возрастной ценз может быть снижен в том случае, когда военнослужащий вынужден покинуть службу по причине болезни, сокращения или реорганизации.

В практике встречаются случаи, когда военнослужащие увольняются до достижения ими возраста 45 лет, не имея необходимого для начисления военной пенсии выслуги.

Действующее законодательство предоставляет военным возможность получить смешанную пенсию при увольнении. Если для её оформления не хватает оснований, то получить пенсионное обеспечение можно будет при достижении возраста мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет.

Порядок оформления

С заявлением о начислении смешанной пенсии можно обращаться в государственные учреждения в любое удобное время. Подаётся оно вместе с необходимым пакетом документов в ПФ по месту жительства или его регистрации. Порядок определён постановлением 17/19, которое было принято Министерством труда в феврале 2002 года.

Для оформления пенсионных начислений необходимо написать заявление, установленного образца, и предоставить комплект документов.

В перечень которых входят:

 • паспорт и военный билет;
 • справки, подтверждающие трудовой стаж и заработную плату, а так же время прохождения воинской службы и все начисления, произведённые в этот период, включая различные формы довольствия.

Все документы прикладываются к заявлению, заполненному по установленному образцу. Необходимые копии документов делаются сотрудниками ПФ лично.

В случае, если какой-либо справки или документа будет не хватать, их можно дополнительно предоставить в течение трёх месяцев с даты подачи заявления. Такой срок установлен ФЗ №173.

При обращении за начислением пенсии по прошествии 12 месяцев с момента наступления права на её получение вместе с пакетом документов необходимо подать заявление с просьбой об её перерасчёте.

Как рассчитывается

Для расчёта смешанной пенсии существует специальная методика. Она определена действующим законодательством. Основные законодательные регламенты определения размера смешанной пенсии ФЗ № 156 и ФЗ № 4468-1.

В основе начисления лежат стаж и выслуга службы. На их основе рассчитывается базовый размер смешанной пенсии, который корректируется на различные коэффициенты, определённые в методике.

Каждый дополнительный год работы после начисления пенсии даёт пенсионеру возможность увеличить размер выплат на 1%. Перерасчёт производится ежегодно до 1 августа.

Размер военной пенсии, при начислении смешанного стажа, рассчитывается исходя из ½ денежного довольствия за общий стаж в 25 лет. В денежное довольствие включаются все виды выплат, соответствующие должности и выслуге. Состав и размер его определяется специальным законодательством.

В стаж выслуги НЕ включается период обучения в военном училище. Это положение определено законом №340-1.

Выплата начисленной военнослужащим смешанной пенсии может производиться по месту их службы или пребывания. Такой порядок установлен ФЗ № 173.

Пенсия по смешанному стажу военнослужащих

kran.dp.ua

Пенсії військовослужбовцям за вислугою років: кому, коли і скільки

Пенсії військовослужбовцям є одним з видів спеціальних пенсій, які призначаються та виплачуються відповідно до окремого закону. Кому, в якому розмірі і на яких умовах виплачуються пенсії за вислугою років на підставі Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб”.

Умови виплати

Перш за все, потрібно мати на увазі, що військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб» (далі – Закон) пенсії за вислугою років призначаються і виплачуються тільки після їх звільнення зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу в Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування та Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При подальшому звільненні зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Не варто забувати і про те, що пенсіонеру може призначатися один з видів пенсій, на які він має право, за його вибором. Так, військовим пенсіонерам, за їх бажанням, може виплачуватися так звана «цивільна» пенсія на умовах передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, які отримував пенсіонер перед звільненням зі служби.

Вік і строк вислуги, необхідний для призначення пенсії

Незалежно від віку за наявності вислуги 20 років і більше призначається пенсія:

 • особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом,
 • особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особам начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особам начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
 • особам з числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
 • особам начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особам начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • громадянам інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають.

Цим же категоріям пенсія за вислугою років призначається у разі досягнення 45-річного віку, при загальному страховому стажі 25 років і більше, з них не менше 12 з половиною років стажу військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України. Інвалідам війни пенсія на цих умовах призначається незалежно від віку.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом пенсія призначається при досягненні 45-річного віку і за наявності в них вислуги 15 років, якщо вони звільняються з військової служби відповідно до Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей».

Розмір пенсії

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

 1. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим, прирівняним до них особам: за вислугу 20 років – 50 відсотків, а звільненим у відставку за віком або станом здоров’я – 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення, за кожний рік вислуги понад 20 років – 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення.
 2. Цим же категоріям, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту , податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України: за страховий стаж 25 років – 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років – 1 процент відповідних сум грошового забезпечення.
 3. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей “: за вислугу 15 років – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 відсотки за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 – 100 процентів, до категорії 2 – 95 відсотків.

Мінімальний же розмір пенсії колишнім військовослужбовцям встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавки до військових пенсій

Крім основної пенсії, Законом передбачені такі надбавки та допомоги, які виплачуються додатково до пенсії:

 1. Надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, – на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога на дітей одиноким матерям.
 2. Державна соціальна допомога на догляд інвалідам I групи або одиноким пенсіонерам, які за висновком ЛКК потребують догляду, у порядку і на умовах, передбачених Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.
 3. Надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – у порядку і на умовах, передбачених статтею 9 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам

У відповідності зі статтею 63 Закону всі військові пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, або у зв’язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій.

Однак не секрет, що після 2008 року урядом жодного разу не приймалися рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, тому і пенсії військовослужбовцям не перераховувалися. Виправити цю ситуацію Кабінет Міністрів спробував Постановою від 23 квітня 2012 №355   «Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Постановою передбачено поетапне підвищення військових пенсій: з 1 липня 2012 року – на 11%, з 1 вересня 2012 року – до 23% і з 1 січня 2013 року – до 35%.

Разом з тим, звертаємо увагу на те, що таке підвищення нараховується виходячи з основного розміру пенсії, без урахування надбавок, допомог і т. д. А, крім того, його максимальний розмір обмежений різницею між розміром грошового забезпечення за станом на 1 січня 2012 і 1 січня 2008 року. Залишається сподіватися, що надалі влада буде згадувати про пенсіонерів не тільки напередодні чергових виборів.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

www.uris-c.com.ua

Пенсії за вислугу років військовослужбовцям — кому і коли

Пенсії військовослужбовцям є одним з видів пенсій, що призначають і виплачують за окремим законом. Кому, в якому розмірі і на яких умовах виплачують ці пенсії визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Насамперед, потрібно мати на увазі, що військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на пенсію відповідно до вищезазначеного Закону, пенсії за вислугу років призначають і виплачують після звільнення зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу до Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, та Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. За подальшого звільнення зі служби виплату пенсій здійснюють з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Не варто забувати і про те, що пенсіонеру може призначатися один з видів пенсій, на які він має право, за його вибором.

Так, військовим пенсіонерам, за їхнім бажанням, може виплачуватися так звана «цивільна» пенсія на умовах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому для обчислення пенсії враховують всі види грошового забезпечення, які отримував пенсіонер перед звільненням зі служби.

Пенсії за вислугу років призначаються:

• особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом;

• особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особам начальницького складу податкової міліції, особам начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особам начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

• військовослужбовцям Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

• особам начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особам начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

• громадянам інших держав з числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і, згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їхнє пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають.

Незалежно від віку пенсії за вислугу років призначають зазначеній категорії громадян, якщо вони звільнені зі служби:

• з 01.10.2014 р. по 30.09.2015 р. і на день звільнення вони мають вислугу 22 календарні роки і більше;

• з 01.10.2015 р. по 30.09.2016 р. і на день звільнення вони мають вислугу 22 календарні роки та 6 місяців і більше;

• з 01.10.2016 р. по 30.09.2017 р. і на день звільнення вони мають вислугу 23 календарні роки і більше;

• з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р. і на день звільнення вони мають вислугу 23 календарні роки та 6 місяців і більше;

• з 01.10.2018 р. по 30.09.2019 р. і на день звільнення вони мають вислугу 24 календарні роки і більше;

• з 01.10.2019 р. по 30.09.2020 р. і на день звільнення вони мають вислугу 24 календарні роки та 6 місяців і більше.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом пенсію призначають при досягненні 45-літнього віку і за наявності у них вислуги 20 календарних років, якщо вони звільняються з військової служби відповідно до Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей».

gazetask.net

Вік, стаж, умови. Як українці виходитимуть на пенсію

В уряді планують суттєво змінити пенсійну систему. Тож у скільки років та за яких умов українці зможуть отримувати від держави пенсію

17 травня уряд схвалив механізм реформування пенсійної системи, яка має низку проблем. Зокрема, працююча людина за життя в середньому сплачує до Пенсійного фонду менше грошей, ніж потім отримає їх впродовж життя на пенсії.

Так, станом на 1 січня 2016 рік працівник за життя в середньому платив близько 194 тис. до Пенсійного фонду, натомість отримував після виходу на пенсію майже 205 тис. З 2016 через зменшення Єдиного соцвнеску ця різниця зросла в майже в 10 разів.

Інша проблема — в Україні 12,8 млн працюючих громадян утримують 12 млн нинішніх пенсіонерів.

Щоб вирішити ці та інші питання, Кабмін розробив наступну пенсійну реформу:

З 1 січня 2018 року пропонуються 3 варіанти, коли ви можете піти на пенсію за віком і отримувати гроші від держави:

Пенсія за віком у 60 років

Пенсія у 60 років буде призначатися, якщо ви офіційно відпрацювали та сплачували внески у Пенсійний фонд не менше 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру стажу буде збільшуватись на 1 рік до 2018 року.

Пояснимо на прикладі:

Якщо вам виповнилось 60 років, ви вирішили покинути роботу і піти на відпочинок, вимоги до стажу будуть такі:

 • 2018 рік. Ви зможете отримувати пенсію, якщо ваш офіційний робочий стаж становитиме не менше 25 років
 • 2023 рік. Ви зможете отримувати пенсію, якщо ваш офіційний робочий стаж становитиме не менше 30 років
 • 2028 рік. Ви зможете отримувати пенсію, якщо ваш офіційний робочий стаж становитиме не менше 35 років

Якщо вам виповнилося 60 років, ви маєте необхідний стаж, але продовжуєте працювати, ви отримаєте бонус:

 • Щомісяця плюс 0,5% від пенсії за кожен додатковий місяць стажу (або 6% за рік) за перші 5 років
 • Щомісяця плюс 0,75% від пенсії за кожен  місяць стажу (або 9% за рік), якщо продовжите працювати більше 5 років

Пенсія за віком у 63 роки

У 63 роки пенсія за віком для чоловіків та жінок призначатиметься, якщо стаж становитиме від 15 до 25 років.

За аналогією, кожні 12 місяців вимога до кількості страхового стажу збільшуватиметься на 1 рік до досягнення в 2028 році 25 — 35 років стажу.

Пенсія за віком у 65 років

Починаючи з 1 січня 2019 року, люди в яких офіційний стаж 15 років, пенсія за віком отримуватимуть в 65 років.

Фактично, люди, які офіційно працювали менше 15 років, пенсію від держави отримувати не будуть. 


В будь-якому з цих варіантів, якщо у вас не буде необхідного за віком стажу, ви зможете або допрацювати його або купити (але не більше 5 років)


Якщо докуповувати стаж за цими правилами можна було б зараз, за перший рік людина мала б сплатити 16 896 грн.

Інші важливі зміни

—  Скасування особливих умов виходу на пенсію

З 1 січня 2018 року скасовується право на призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та інших. Скасування не стосується військовослужбовців.

—  Скасування обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам

Кабмін пропонує скасувати обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам. Працюючий пенсіонер зможе отримувати повну пенсію

— Підвищення соцстандартів

Уряд пропонує друге підвищення соціальних стандартів на 5% з 1 жовтня, а не з 1 грудня, як було заплановано держбюджетом.

— Підвищення пенсій за рахунок нової формули

В новій формулі нараховуватимуть пенсії на основі показника середньої заробітної плати — 3764,40 грн. Раніше в залежності від року призначення пенсії показник був від 1197,91 грн до 3764,40 грн. Фактично, мінімальну базу для пенсії підвищать майже в три рази.

В результаті більше 5 млн пенсіонерів з 1 жовтня 2017 року отримають підвищення пенсій від 200 грн і більше 1 тис. грн щомісяця.

Вчора, 17 травня, цей проект пенсійної реформи був схвалений Кабміном. Для того щоб він вступила в силу, за нього ще має проголосувати Верховна Рада. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що це відбудеться не пізніше 15 липня цього року. 

espreso.tv

Військова пенсія. Як підвищити пенсію військовослужбовцю?

Перелік осіб які мають право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (надалі – Закон), закріплено в статті 12 даного Закону.

Слід зазначити, що всі особи перелічені в цій статті мають право на пенсію незалежно від віку, за умови наявності встановленої законом тривалості вислуги від 20 до 25 років, що залежить від року звільнення зі служби та виду служби.

Пенсія за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади, премії та інші виплати з яких було сплачено єдиний соціальний внесок. Таким чином військова пенсія залежить від розміру грошового забезпечення, вислуги років та виду служби.

Однак хочу звернути Вашу увагу, що даний вид пенсійного забезпечення має свої недоліки порівняно з іншими видами пенсії.

Одними із суттєвіших недоліків даного виду пенсійного забезпечення є:
 • Неможливість військового пенсіонера в подальшому впливати на розмір своєї пенсії. А саме, багато військових пенсіонерів після виходу на пенсію влаштовуються на роботу і з їх заробітної плати сплачуються внески до Пенсійного фонду. Однак, дані внески жодним чином не вплинуть на розмір пенсії військовослужбовця. Інакше кажучи не має жодного сенсу працювати і сплачувати страхові внески до Пенсійного Фонду.

  Зовсім інша ситуація з пенсією за віком. Пенсіонери які продовжили працювати після виходу на пенсію, мають право на її збільшення після 2 років трудового стажу незалежно від перерв у роботі. Таким чином після переходу з військової на пенсію за віком, працюючий пенсіонер має право кожні 24 місяці робити перерахунок своєї пенсії і відповідно збільшувати її.

 • Розмір військової пенсії залежить від розміру грошового забезпечення (доплат, надбавок та інших виплат) яке виплачується на сьогоднішній день діючим військовослужбовцям на посаді аналогічна тій посаді з якої було звільнено військового пенсіонера.

  З огляду на те що наші державні мужі не сильно люблять своїх захисників вітчизни, особливо тих які вже на пенсії. То і виникає ситуація що розмір грошового забезпечення діючих військовослужбовців не збільшується, а їм виплачуються премії і інші виплати які не враховуються в розрахунок пенсії діючих пенсіонерів.

Постає логічне питання, як бути далі? Чи є можливість збільшити власну пенсію?

Так, звісно є, і юристи нашої компанії допоможуть Вам в цьому, а процедура як це зробити описана нижче.

Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено, що особам яким призначена пенсія згідно даного закону надається право вибрати вид пенсії за власним бажанням. Таки чином, військові пенсіонери мають право перейти з одного виду пенсії на інший.

Найбільш розповсюдженим є перехід військових пенсіонерів з пенсії за вислугу років на пенсію за віком за умови настання пенсійного віку, а саме 60 років.

Головною причиною популярності даного варіанту як правило є значне збільшення пенсії порівняно з пенсію за вислугу років.

Давайте детальніше розглянемо за рахунок чого збільшується пенсія:
 • По-перше: це зарахування додаткового трудового стажу, оскільки більшість представників силових структур вийшли на пенсію за вислугою років в досить ранньому віці. Таким чином, більшість силовиків стає пенсіонерами у 40-45 років і ідуть працювати у цивільні професії накопичують додатковий цивільний страховий стаж, який разом з роками служби стає більш відчутним при призначенні пенсії за віком.

 • По-друге: це включення в розрахунок пенсії виплат які сплачувалися до пенсійного фонду із заробітної плати працюючого пенсіонера.

 • По-третє: і основне, це застосування показника середньої заробітної плати за три роки що передують зверненню за призначенням пенсії.

Слід зазначити, що саме за застосування цього показника ми і будемо у судовому порядку сперечатися з Пенсійним фондом. Оскільки судова практика з цього питання вже є сталою і Верховний Суд України неодноразово ставав на сторону пенсіонерів з цього питання, то відчайдушні спроби Пенсійного фонду застосувати середню заробітну плату за 2007 рік виглядають не інакше як зловживання з боку працівників даної установи.

Окрім цього не треба забувати про такий факт, що осучаснення пенсії за віком відбувається значно частіше ніж збільшення пенсія військовослужбовців за вислугу років, оскільки військова пенсія в останнє офіційно збільшувалася у 2012 році згідно то осучаснення пенсії за віком Кабінет Міністрів України проводить приблизно раз у п’ять років.

Ну і останнє, Ви завжди зможете скористатися нормами вищезазначених законів, зміст яких говорять що Ви можете в будь-який момент повернутися на пенсію за вислугу років, звісно якщо вона стане Вам більш вигідною.

А тому як кажуть військові – «На війні головне маневри» і не варто себе у них обмежувати тим більше що вони Вам заздалегідь вигідні.

Для більш детальної інформації звертайтесь:

Тел. +38 (044) 221 44 54;

Тел. +38 (068) 707 14 77;

Тел. +38 (099) 947 43 00;

або пишіть нам на електронну адресу: [email protected]

lawflagman.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *